AKTIIVSED HINNAKÜSIMISED
Nimetus Tähtaeg

Pakkumuse küsimine lilletaimede ostmiseks

Lisa: lillede nimekiri

28.02.2024

Pakkumuse küsimine proovide võtmiseks ja analüüside tegemiseks 28.02.2024
Pakkumuse küsimine omanikuta/hulkuvate lemmikloomade majutusteenuse ostmiseks 08.02.2024 kell 12.00
2023  
Enampakkumise kutse: haljastusjäätmete plats

 01.12.2023

Pakkumuse küsimine puude võrade hooldus- ja vormilõikus

2.10.2023

Paide linna Lai tn 33 hoone treppide remont

Foto 1
F
oto 2
F
oto 3
F
oto 4

 

22.09.2023
kell 10.00

Paide linna Vainu tänava osaline rekonstrueerimine

Skeem

 07.09.2023
kell 11.00

Ujumise algõpetuse korraldamine linna munitsipaalkoolide 1.-3. klassi õpilastele 2023/24. õppeaastal

Leping

14.08.2023 kell 10.00
Paide linna mustkattega teede remont 2023 1.08.2023 kell 10.00

Väike-Aia tänava parkla muudatusprojekti koostamine eelprojekti staadiumis

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Lisa 6
Lisa 7
Lisa 8

31.07.2023 kell 10.00

Anna-Ardu õpilaste veo teenus 2023/2024 õppeaastal
Lisa 1
Lisa 2

18.07.2023 kell 11.00

Roosna-Alliku Põhikooli õpilaste veo teenus 2023/2024 õppeaastal
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4

18.07.2023 kell 11.00

Toitlustamisteenuse osutamine Roosna-Alliku põhikoolile
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3

10.07.2023 kell 10.00

Pakkumuse küsimine järvede veetaimestiku niitmiseks
21.06.2023
kell 10.00
Pakkumuse küsimine Paide linna mustkattega teede remondi teostamiseks

26.06.2023
kell 10.00

   

Aegunud hinnaküsimised (2021-2023)