PAIDE LINNA HANKEPLAAN 2022

RIIGIHANGETE REGISTER

 

 
AKTIIVSED HINNAKÜSIMISED
Nimetus Tähtaeg
Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Paide linna Valasti tee nr 6840004 pindamine"
Lisa 1
Lisa 2
26.07.2022 kell 11.00

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Paide linna Anna-Ojaküla tee nr 5650010 pindamine 2022"
Lisa 1
Lisa2

26.07. 2022 kell 11.00
Järvetaimestiku niitmine
Lisad
14.07.2022
Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Paide Muusika- ja Teatrimaja lavaseadmete elektriohutuse parendamine 2022" 
Hankedokumendid
29.06.2022 kell 10.00
Paide linna teekattemärgistus 24.05.2022 kell 10.00
Pakkumuse küsimine omanikujärelevalve teenuseks 10.05. 2022 kell 9.00
Paide Sookure Lasteaia viimistlus 2022
0 korruse skeem ja taustainfo, 1. korruse skeem ja taustainfo, tööde tabel ja pakkumuse vorm
26.04.2022 kell 10.00
Paide tehisjärve rannavalve
Lisa 1
18.04.2022 kell 10.00
Paide linna kõvakattega teede ja platside puhastus 2022  13.04.2022 kell 10.00
Paide linna mustkattega teede remont 2022 4.04.2022 kell 10.00
Puude võrade hooldus- ja vormilõikus 25.03.2022
Projekti "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022" teenuskomponentide osutaja leidmine 8.03 2022
Paide linnale suve-, sügis- ja püsilillede kasvatamine ja Paidesse transportimine
Lisa 1
28.02.2022 kell 14.00
Pakkumus küsimine proovide võtmiseks ja analüüside tegemiseks 23.02.2022
Väikebussi (9 kohta) rent 21.02.2022 kell 12.00
Roosna-Alliku lasteaia Hellik hoone rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus 7.02.2022 kell 9.00
Lilletaimede ostmine 14.02.2022

Pakkumuse küsimine omanikuta/hulkuvate lemmikloomade majutusteenuse ostmiseks 

17.01.2022 kell 14.00
   

AEGUNUD (2021. AASTA)

Paide linna asutuste elektrikäidulepingu hange

Elektripaigaldise käidukorraldaja hinnapakkumine

SA Paide Haldus elektrikäidu leping 01.01.2022- 31.12.2025

TV käidulepingu Lisa 1 Lepingu objektid

Pakkumise küsimine Paide tehismaastiku konteinerpumbamaja soetamiseks
Pakkumise küsimine Roosna-Alliku Kooli tn 1 hoone ventilatsiooni põhiprojekti koostamiseks ja ventilatsioonisüsteemi ehitamiseks 
Pakkumuse küsimine Mäeküla-Sargvere jalg- ja jalgrattatee lumetõrje teostamiseks

Pakkumise küsimine Mündi jalakäijate silla ehitusprojekti ekspertiisi koostamiseks

Lisa 1
Lisa 2

Pakkumise küsimine staadionimaja põhiprojekti koostamiseks

Lisa 1

Vorm PDF
Hinnapakkumise küsimine asfaldijäätmete purusmiseks
Hinnapakkumise küsimine koduhooldustöötajale sõiduauto soetamiseks

Pakkumuse küsimine Pärnu tn jalgtee osaliseks remonttööks
Lisa 1

Pakkumuse küsimine Anna-Ardu õpilaste veoks 2021/2022 õppeaastal
Lisa 2
Lisa 3

Pakkumuse küsimine Joodi piirkonna kraavide rekonstrueerimisprojekti koostamiseks

Lisa 1

Lisa 2

Pakkumuse küsimine Roosna-Alliku mõisa kiviaia paranduseks

Pakkumuse küsimine Hämariku tänava sademeveetrassi pikendamiseks

Lisa 1

Pakkumuse küsimine järvede veetaimestiku niitmiseks

Lisa 1

Pakkumuse küsimine kõrgsurvetorude paigaldusele

Lisa 1

Pakkumuse küsimine omanikuta/hulkuvate lemmikloomade majutusteenuse ostmiseks
Hinnapakkumise küsimine Tallinna tn 49 hoone vundamendi osaliseks soojustamiseks, siseviimistlustöödeks ning terrassi ehituseks.
Tutvu hanke sisuga 
SIIN
Hinnapakkumise küsimine Tallinna tn 49 hoone ventilatsiooni põhiprojekti koostamiseks.
Tutvu hanke sisuga 
SIIN
Hinnapakkumuse küsimine Sookure lasteaia õpiõu ehitamiseks
Pakkumuse küsimine supelpumba ostmiseks

Pakkumuse küsimine Paide Muusika- ja Teatrimaja läbipääsusüsteemi ehitamiseks

Pakkumuse lisad fotode ja jooniste näol on allalaetavad SIIN

Pakkumuse küsimine lilletaimede ostmiseks

Lisa 1 (lilletaimede tabel)

Paide linna Roosna-Alliku aleviku ja Viisu küla laste mänguväljaku projekteerimise ja ehitamise hinnapakkumise küsimine
Pakkumuse küsimine Paide Muusika- ja Teatrimaja ripplagede vahetuseks

Pakkumuse küsimine Paide Muusika- ja Teatrimaja 0,4KV peajaotuskeskuse PJK rekonstrueerimiseks

Haljastustehnika ostu hange
Pakkumuse küsimine ehitaja leidmiseks 2021.a kodukohanduse projektiks
Pakkumuse küsimine puude võrade hooldus- ja vormilõikuseks
Pakkumise küsimine lillede ostmiseks 

Pakkumuse küsimine Mündi haljasalal kraavide kaevamiseks

Lisa 1

Pakkumuse küsimine okste kogumisplatsi rajamiseks

Lisa 1

Lisa 2

Pakkumuse küsimine proovide võtmiseks ja analüüside tegemiseks