AKTIIVSED HINNAKÜSIMISED
Nimetus Tähtaeg

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Paide linna Pärnu tn 3 hoone sokli remont 2"
(avaldatud 19.06.2024)

Lisa1: pakkumuse vorm

25.07.2024 kell 11.00

Ujumise algõpetuse korraldamine linna munitsipaalkoolide 1.-3. klassi õpilastele
Lisa 1: teenuse ostutamise leping

28.06.2024 kell 10.00

Mäo kolmnurga maaüksuse detailplaneeringu muutmine
Lisa 1: planeeringu muutmise algatamise korraldus
Lisa 2: joonis

17.06.2024 kell 11.00

Paide linna Pärnu tn 3 hoone sokli remont
(avaldatud 6.06.2024)

Lisa1: pakkumuse vorm

17.06.2024 kell 11.00
Pakkumuse küsimine niitmisteenuse ostmiseks
Lisa: pakkumuse vorm
30.05.2024

Pakkumuse küsimine kaldpindade ja teeäärte niitmisteenuse ostmiseks

Lisa 1 pakkumise vorm

30.05.2024

Toitlustamisteenuse osutamine Roosna-Alliku Põhikoolile

Lisa 1 teenuse kirjeldus

Lisa 2 lepingu projekt
Lisa 3 pakkumus
Lisa 4 ruumide üleandmise akt
Lisa 5 söökla plaan

18.06.2024 kell 10.00
Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Paide linna linnapiirkonna teekattemärgistus"  28.05.2024 kell 10.00

Paide Linnavalitsus avaldas 02.05.2024 riigihanke nr 279268 „Paide linna linnapiirkonna lume- ja libedustõrje 2024 kuni 2027".
Hankedokumendid on saadaval riigihangete registris. 

03.06.2024 kell 10.00

Roosna-Alliku mõisa (Põhikooli) akende restaureerimine

Lisa 

Foto

07.05.2024 kell 13.00

Paide linna Lai tn 33 hoone peasissepääsu remont

Foto 1
Foto 2
Foto 3

25.04.2024 kell 13.00

„Paide tehisjärve rannavalve" PAKKUMUSKUTSE

Lisa 1

22.04.2024 kell 10.00
Pakkumuse küsimine aednikuteenuse ostmiseks 11.04.2024
Pakkumuse küsimine puude võrade hooldus- ja vormilõikus 8.04.2024 kell 10.00

Pakkumuse küsimine tehnika kasutamiseks väiksemahulistel töödel ja kraavitööde teostamiseks

Lisa: hinnatabel

19.03.2024

Pakkumuse küsimine lilletaimede ostmiseks

Lisa: lillede nimekiri

28.02.2024

Pakkumuse küsimine proovide võtmiseks ja analüüside tegemiseks Tähtaeg pikendatud:
05.03.2024
Pakkumuse küsimine omanikuta/hulkuvate lemmikloomade majutusteenuse ostmiseks 08.02.2024 kell 12.00
2023  
Enampakkumise kutse: haljastusjäätmete plats

01.12.2023

Pakkumuse küsimine puude võrade hooldus- ja vormilõikus

2.10.2023

Paide linna Lai tn 33 hoone treppide remont

Foto 1
F
oto 2
F
oto 3
F
oto 4

22.09.2023
kell 10.00

Paide linna Vainu tänava osaline rekonstrueerimine

Skeem

 07.09.2023
kell 11.00

Ujumise algõpetuse korraldamine linna munitsipaalkoolide 1.-3. klassi õpilastele 2023/24. õppeaastal

Leping

14.08.2023 kell 10.00
Paide linna mustkattega teede remont 2023 1.08.2023 kell 10.00

Väike-Aia tänava parkla muudatusprojekti koostamine eelprojekti staadiumis

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Lisa 6
Lisa 7
Lisa 8

31.07.2023 kell 10.00

Anna-Ardu õpilaste veo teenus 2023/2024 õppeaastal
Lisa 1
Lisa 2

18.07.2023 kell 11.00

Roosna-Alliku Põhikooli õpilaste veo teenus 2023/2024 õppeaastal
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4

18.07.2023 kell 11.00

Toitlustamisteenuse osutamine Roosna-Alliku põhikoolile
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3

10.07.2023 kell 10.00

Pakkumuse küsimine järvede veetaimestiku niitmiseks
21.06.2023
kell 10.00
Pakkumuse küsimine Paide linna mustkattega teede remondi teostamiseks

26.06.2023
kell 10.00

   

Aegunud hinnaküsimised (2021-2023)