HANKED JA HINNAKÜSIMISED

PAIDE LINNA HANKEPLAAN 2021

RIIGIHANGETE REGISTER

 
AKTIIVSED HINNAKÜSIMISED
Nimetus Tähtaeg

Pakkumise küsimine Roosna-Alliku Kooli tn 1 hoone ventilatsiooni põhiprojekti koostamiseks ja ventilatsioonisüsteemi ehitamiseks 

26. november 2021 kell 9.00

Pakkumise küsimine Paide tehismaastiku konteinerpumbamaja soetamiseks

30. november 2021
   

AEGUNUD (2021. AASTA)

Pakkumuse küsimine Mäeküla-Sargvere jalg- ja jalgrattatee lumetõrje teostamiseks

Pakkumise küsimine Mündi jalakäijate silla ehitusprojekti ekspertiisi koostamiseks

Lisa 1
Lisa 2

Pakkumise küsimine staadionimaja põhiprojekti koostamiseks

Lisa 1

Vorm PDF
Hinnapakkumise küsimine asfaldijäätmete purusmiseks
Hinnapakkumise küsimine koduhooldustöötajale sõiduauto soetamiseks

Pakkumuse küsimine Pärnu tn jalgtee osaliseks remonttööks
Lisa 1

Pakkumuse küsimine Anna-Ardu õpilaste veoks 2021/2022 õppeaastal
Lisa 2
Lisa 3

Pakkumuse küsimine Joodi piirkonna kraavide rekonstrueerimisprojekti koostamiseks

Lisa 1

Lisa 2

Pakkumuse küsimine Roosna-Alliku mõisa kiviaia paranduseks

Pakkumuse küsimine Hämariku tänava sademeveetrassi pikendamiseks

Lisa 1

Pakkumuse küsimine järvede veetaimestiku niitmiseks

Lisa 1

Pakkumuse küsimine kõrgsurvetorude paigaldusele

Lisa 1

Pakkumuse küsimine omanikuta/hulkuvate lemmikloomade majutusteenuse ostmiseks
Hinnapakkumise küsimine Tallinna tn 49 hoone vundamendi osaliseks soojustamiseks, siseviimistlustöödeks ning terrassi ehituseks.
Tutvu hanke sisuga 
SIIN
Hinnapakkumise küsimine Tallinna tn 49 hoone ventilatsiooni põhiprojekti koostamiseks.
Tutvu hanke sisuga 
SIIN
Hinnapakkumuse küsimine Sookure lasteaia õpiõu ehitamiseks
Pakkumuse küsimine supelpumba ostmiseks

Pakkumuse küsimine Paide Muusika- ja Teatrimaja läbipääsusüsteemi ehitamiseks

Pakkumuse lisad fotode ja jooniste näol on allalaetavad SIIN

Pakkumuse küsimine lilletaimede ostmiseks

Lisa 1 (lilletaimede tabel)

Paide linna Roosna-Alliku aleviku ja Viisu küla laste mänguväljaku projekteerimise ja ehitamise hinnapakkumise küsimine
Pakkumuse küsimine Paide Muusika- ja Teatrimaja ripplagede vahetuseks

Pakkumuse küsimine Paide Muusika- ja Teatrimaja 0,4KV peajaotuskeskuse PJK rekonstrueerimiseks

Haljastustehnika ostu hange
Pakkumuse küsimine ehitaja leidmiseks 2021.a kodukohanduse projektiks
Pakkumuse küsimine puude võrade hooldus- ja vormilõikuseks
Pakkumise küsimine lillede ostmiseks 

Pakkumuse küsimine Mündi haljasalal kraavide kaevamiseks

Lisa 1

Pakkumuse küsimine okste kogumisplatsi rajamiseks

Lisa 1

Lisa 2

Pakkumuse küsimine proovide võtmiseks ja analüüside tegemiseks